OÑATI COMMUNITY

THE BASque culture corner

 • 15 May 2018 18:42 | Miren Manias (Administrator)
  La Txalaparta es un antiguo instrumento musical de percusión vasco. Hasta ahora, se desconoce su origen; por lo que las teoría sobre ello son varias: desde utilizarse para comunicarse entre caseríos hasta para avisar la apertura de sidrerías. Su música es rítmica e interpretada por dos personas, txalapartaris, que golpean la Txalaparta conformando una conversación improvisada. Según cuentan algunos txalapartaris, su música puede viajar dentro de un radio de 5 km.  Son tres las partes que componen este instrumento:

  - Planchas de madera horizontales (tradicionalmente era dos o tres, ahora se pueden encontrar Txalapartas con una docena de tablas)

  - Soportes aislantes que sujeten las planchas (como por ejemplo, dos cestos de paja, dos sillas o cajas)

  - Cuatro palos de madera con los que golpear los tablones (dos por txalapartari)

  De acuerdo a investigaciones realizadas por Antxon Agirre Sorondo, “antaño, los patrones pescadores iban de madrugada de casa en casa y desde la calle les gritaban a sus hombres que bajaran para salir a la pesca”. Sin embargo, otras informaciones sugerían a Agirre que utilizaban la Txalaparta para llamar a la mar a los que vivían en los caseríos. “Cada persona tenía un toque, de forma que según cómo se tocaba sabían a quién avisaban”.   La Txalaparta parece que se utilizó fundamentalmente al acabar la recogida de la manzana. En sidrerías cercanas a la comarca de Donostia-San Sebastián, una vez terminado el proceso de prensa, se organizaban cenas en las que se colocaba este instrumento en el exterior después de cenar. Era una fiesta muy popular, según rescata Ramón Goikoetxea:

  "Al acabar de prensar la manzana en el lagar se escogía un tablón de la prensa que fuera idóneo para tocar la txalaparta. Este tablón estaba húmedo y para que sonara bien lo poníamos a secar en el tejado. La gente solía estar muy atenta para saber que día se iba a celebrar la fiesta y cuando veía el tablón se enteraba de que en breve plazo se celebraría. Allí solíamos estar saltando, gritando, bebiendo sidra, y tocando y escuchando la txalaparta hasta que amanecía".

  Los toques de txalaparta son realizados por dos txalapartaris y, en función del lugar de los txalapartaris, cada uno recibe su propio nombre: ttakuna, tukutuna o bia (el dos) y herrena (cojo), urguna (cojo), pikatzailea o bata (el uno). Estos nombres significan una función diferente en el toque de cada intérprete. “Uno es el encargado del orden y equilibrio rítmico y el otro de desmontar ese orden y crear las tensiones”. Así, se consigue construir y deconstruir ritmos a una velocidad que evoluciona hasta el punto de no poder crear más tensiones. Las normas de la txalaparta son estrictas, aunque mediante fraseos, cambios de tiempo o tono abren espacio para la creación de sus txalapartaris.

  A partir de la década de 1960 la situación de la txalaparta ha cambiado mucho. Hoy en día es un instrumento muy urbano y el número de txalapartaris ha crecido exponencialmente, repartiéndose por toda Euskal Herria y el mundo. El uso y sus funciones musicales y sociales también se han ampliado; son cada vez más complejas sus técnicas de interpretación y actualmente se utilizan otros materiales como la piedra o el vidrio.

  ----------------------------------------------------------------

  Txalaparta is an ancient Basque music instrument made of wood or stone. There are many versions about its origins but none of them have been evidenced so far. According to some experts, the txalaparta has been understood as a way of communication among the baserris -traditional farms in Basque language. Specifically, it was used in funerals or celebrations such as at the end of the apple harvest and the start of the sagardo (cider) season. People who participated pressing the apples were beaten the instrument to summon the neighbours.  Normally, two is the number of people who play txalaparta (called txalapartaris) by striking with the sticks on the wooden knots. The music represents an improvised conversation of different rhythms and tones. Both players have to perform intuitively under certain norms, which would have to agree on previously.

  There are three main parts forming the txalaparta:

  -  Horizontal wooden planks (traditionally it was two or three, now you can find txalapartas with dozens of  them)

  - Insulated supports holding the planks (such as straw baskets, chairs or a pair o boxes)

  - Four wooden sticks (two per txalapartari)

  According to research carried out by Antxon Agirre Sorondo, "in the past, fishermen would go from house to house and shouted to their men to go fishing". However, other informants suggested that the same people used txalaparta to call to the sea to those fishermen who lived in the baserris in the rural areas. Apparently, “each person had a particular touch, so that everyone could know who they were calling at.”  The touches of txalaparta are made by the two txalapartaris and, according to their position, each one receives a name: ttakuna, tukutuna or bia (the second) and herrena (lame), urguna, pikatzailea or bata (the one). These names mean a different role of the touch of each interpreter. “One has to be in charge of giving orders and rhythmic balance; the other one has to dismantle the order and create tensions.” Thus, it is possible to build and deconstruct rhythms at a very high speed and evolve the conversation to a point where you cannot create new tensions. The rules of txalaparta are strict, although by means of phrasing, times and tone changes there is space for the txalapartaris’ own creativity.

  Since the 1960s the situation of the Basque instrument has changed considerably. Nowadays, it is an urban music element and the number of txalapartaris has grown exponentially – spreading it throughout the Basque Country and the rest of the world. The use and social role of txalaparta has also been expanded; its interpretation techniques are growing in complexity and other materials such as stone or glass have been introduced.

  ---------------------------------------------------------------------

  Antzinako euskal musika instrumentua da Txalaparta. Haren benetako jatorria oraindik misterioa da. Beraz, hainbat dira Txalapartaren gaineko teoriak: baserrien arteko komunikaziorako erabiltzen zela edota iragartzeko sagardotegien irekiera. Haren musika erritmikoa da eta bi pertsonen artean –txalapartariak- sortzen da. Txalaparta egurrezko makilekin kolpatuz, elkarrizketa inprobisatua eraikiz. Adituen arabera, Txalapartaren musika 5 km karratuko inguruan entzun daiteke.  Hiru dira musika instrumentua osatzen duten zatiak:

  1.- Egurrezko xafla horizontalak (Tradizionalki bi edo hiru xafla erabiltzen ziren, egun, hamabi xaflazko Txalapartak aurki ditzakegu)

  2.- Material isolatzailez osatutako oinarria (lastozko bi saski, adibidez; edota bi ahulki zein kaxa)

  3.- Egurrezko lau makil (bi txalapartari bakoitzeko)

  Antxon Agirre Sorondo-k egindako ikerketaren arabera, “iraganean arrantzaleak etxez etxe joaten ziren gizonezkoei oihkatuz, arrantzara joan zitezen”. Alabaina, beste informazio batzuek diotenez, Txalaparta erabiltzen zuten baserrietan bizi ziren arrantzaleei deitzeko. “Pertsona bakoitzak soinu bat zuen, hala, guztientzat errazagoa zen jakitea nori deitzen ari zioten”.

  Dirudienez, sagarren bilketa bukatzean erabiltzen zen Txalaparta nagusiki. Donostiako inguruko sagardotegietan, prentsa prozesua amaitzean, afaldu ostean kanpoaldean hasten ziren Txalaparta jotzen. Festa hori oso ezaguna zen, Ramon Goikoetxea-k esaten duenez:

  “Sagarrak prentsatik pasa ondotik, Txalaparta jotzeko xafloi egokia aukeratzen zen. Horiek umel samar egoten ziren eta teilatuan jartzen genituen lehortzeko. Alegia, musika ondo entzuteko. Jende asko erakartzen zuen festa zen, denek nahi zuten jakin zein egunetan ospatuko zen. Xafla teilatuan ikustean, beraz, gutxira egun handia zetorrela zabaltzen zen”.

  Txalapartaren kolpeak bi txalapartarik egiten dituzte. Hortik, musika. Haien posizioaren arabera, bakoitzak funtzio bat eta izen bat izango du: ttakuna, tukuna edo bia eta herrena, urguna, pikatzailea edo bata. “Batek ordena eta erritmo-oreka jarriko ditu, eta bestea, aldiz, oreka desmuntatzen saiatuko da tentsio uneak bultzatuz”. Horrela, erritmo bizia hartuko du interpretazioak eta iritsiko da une bat non ezingo diren tentsio une gehiagorik sortu. Txalapartaren arauak zorrotzak dira, baina badago tarterik jotzaileen sormenerako.  1960ko hamarkadatik asko aldatu da Txalapartaren izaera. Egun, hiriko tresna bat da eta txalapartari kopurua izugarri hazi da; Euskal Herrira eta mundura zabalduz. Erabilera eta haren funtzio soziala ere aldatu dira; gero eta teknika konplexuagoak erabiltzen dira eta, besteak beste, harrizko zein beirazko materialak aurki ditzakegu.

 • 12 Apr 2018 12:04 | Miren Manias (Administrator)

  Bernart Etxeparek idatzi zuen euskarazko lehen liburua 1545ean, Linguae Vasconum Primitae. Aditzera eman zuen bertan haren desiorik handiena: “euskara jalgi adi mundura”. Hau da, euskara munduan barreiatzea, hizkuntza eta kultura ezagutzera ematea.


  Etxepare Euskal Institutuak Donostiako Tabakaleran du egoitza

  Desio hori egia bihurtzeko sortu zen Etxepare Euskal Institutua, 2010ean. Bere xede nagusia da euskara eta euskal kultura munduan zabaltzea.

  Gure mugetatik kanpo euskal sortzaileen berri izan dezaten lan egiten du. Euskaldunok munduari ateak zabalik bizi gara, asko ikasi dugu kanpotik eta askoz gehiago ikas dezakegu.

  Etxepare institutuaren lanak hainbat fruitu ekarri ditu, jada. Adibidez, euskarak beharrezko duen nazioarteko ikusgarritasuna sustatu du Ipar Ameriketako hainbat herrialdetan. Horietatik entzutetsuena Boise-koa izan da, Ameriketako Estatu Batuetan (AEB) dagoen euskal komunitate ezaguna. Boisen Jaialdi izeneko festa ospatzen da bost urtero. 


  Boiseko jaialdia 1987an ospatu zuten lehen aldiz

  Bestetik, euskaren irakaskuntza ere bultzatzen du Institutuak. Zehazki, unibertsitate eta goi mailako ikerketarako erakundeetan; euskal kulturarekiko interesa piztuz. Horien artean, Habanako Unibertsitatearen (Kuba) Letren Fakultate prestigiotsua da non Joseba Sarrionandia idazle ezagunak euskararen historiari buruzko klaseak ematen dituen.

  Horrez gain, Etxepare Institutuak gurean sortu diren kultur egitasmoak nazioartean sustatu ditu, institutua bera zubi bezala erabiliz. Esaterako, apirilaren 9tik 13ra bitartean Berlingo (Alemania) Freie Unibertsitatean antolatutako ekitaldiak. Irakurlearen lanari ikusgarritasuna eta zabalkundea emateko, euskara protagonista eta hizpide izango duen astea antolatu dute bertan. Askotariko ekintzen artean, Oroitz Jauregi hizkuntzalariak seminarioa eskainiko du. Apirilaren 12an, aldiz, Frankfurteko (Alemania) irakurletzan izango da euskal aditua, hitzaldi bat eskaintzen.

  Duela bi aste, euskal kulturaren berri emateko asmoz, egun berezia antolatu zuten Poznan-en (Polonia). Adam Mickiewicz Unibertsitateko Filologia Fakultatean, hain zuzen ere.

  Etxepare Institutuak antolatutako gainerako ekitaldi eta saio gehiagori buruzko informazioa eskuragarri dago erakundearen web orrialdean: http://www.etxepare.eus/eu/agenda

  ------------------------------------------------------------------

  Bernart Etxepare escribió en el año 1545 el libro Linguae Vasconum Primitae, el primer libro en euskera. En él expresó su mayor deseo: "Los vascos tienen que dar el salto al mundo". Es decir, difundir el euskera, dar a conocer el idioma y la cultura.


  El Instituto tiene su sede en el edificio Tabakalera de Donostia

  Desde 2010, el Instituto Vasco Etxepare sigue haciendo realidad este deseo. Su objetivo principal es difundir la cultura vasca y el euskera en el mundo. El instituto trabaja para promover a los creadores vascos y a sus creaciones fuera de nuestras fronteras. Los vascos vivimos en todo el mundo, hemos aprendido mucho desde el exterior y ahora nos queda abrirnos al mundo.

  El trabajo del Instituto Etxepare ha obtenido muy buenos resultados. Por ejemplo, el euskera ha conseguido un alto reconocimiento internacional en varios países de América del Norte. Entre los más exitosos se encuentra el caso de Boise (EEUU) -su comunidad vasca es muy conocida dentro de la sociedad estadounidense-. En Boise se celebra la fiesta Jaialdi cada cinco años.

  Por otro lado, el Instituto también ha promovido la enseñanza del euskera en el mundo. Especialmente en universidades y organizaciones de investigación superior, de cara a atraer la curiosidad sobre la cultura vasca. Un ejemplo de ello es el lectorado de la prestigiosa Facultad de Artes de la Universidad de La Habana (Cuba), del que hoy en día se ocupa de desarrollar el reconocido escritor vasco Joseba Sarrionandia.


  El escritor Joseba Sarrionandia imparte sus clases desde 2016

  Además, el Instituto Etxepare ha promovido diversas actividades internacionales relacionadas con la cultura vasca. Así, varios proyectos culturales creados en el País Vasco se han llevado a otros lugares, utilizando el propio instituto como puente. Entre otros, se puede mencionar la semana del 9 al 13 de abril que se ha organizado en la Universidad Freie de Berlin (Alemania), en la que el principal protagonista es el euskera. Entre las muchas actividades el lingüista vasco Oroitz Jauregi ofrecerá un seminario. El 12 de abril, sin embargo, el experto vasco estará presente en Frankfurt, e impartirá una conferencia sobre lectura en euskera.

  Hace dos semanas, en Poznan (Polonia), también se organizó un día especial en la Facultad de Filología de la Universidad Adam Mickiewicz.

  Si desea obtener más información sobre este y otros eventos del Insituto Vasco Etxepare, consulte la siguiente página web: http://www.etxepare.eus/en/agenda

  --------------------------------------------------

  In 1545, Bernart Etxepare wrote the first book in Basque language: Linguae Vasconum Primitae. In it, Etxepare expressed his biggest desire: “The Basques have to take the step to the world”. We have to spread our language, make it known and promote Basque culture around the world.


  The Institute is located within the International Centre for Contemporary Culture Tabakalera, in San Sebastian

  Since 2010, the Etxepare Basque Institute fulfills his desire. Its main objective is to spread Basque culture and language in the world. The Institute works to promote Basque creators and their production outside the Basque Country. Basques currently live all over the world, they have learned a lot from abroad and now is the time to open ourselves to the world.

  Etxepare Basque Institute has already achieved many good results. For example, euskara (Basque language) has obtained an international recognition in several countries of North America. One of the most successful is the case of Boise (USA), which is probably the most well-known Basque community within American society. In this community they celebrate the Basque festival Jaialdi every five years.

  In addition, this Institute has promoted the teaching of Basque language. Especially in universities and higher research organizations, to attract the interest of people to Basque culture. An example of this is the presence of a Basque tutor in the prestigious Faculty of Arts of the University of Havana (Cuba) where nowadays the very renowned Basque writer Joseba Sarrionandia is teaching.


  The Basque writer Joseba Sarrionandia is a lecturer in La Havana (Cuba) since 2016

  The Etxepare Institute has also promoted several cultural projects created in the Basque Country by taking them abroad. From the 9th to 13th April there has been a week full of activities at the Freie University in Berlin (Germany). During this week Basque language and culture have been the main protagonists. To mention one of the events, the linguist Oroitz Jauregi will offer a seminar. In April 12th, the Basque expert will be present at the conference about reading Basque in Frankfurt. Last but not least, two weeks ago, the Intitute also organized a special day in Poznan (Poland) – hosted by the Faculty of Philology of the Adam Mickiewicz University.

  If you wish to have more information on other events, please, have a look at our website: http://www.etxepare.eus/en/agenda

  Maria Zendegik idatzitako artikulua da / Maria Zendegi is the author of this article 

 • 12 Feb 2018 18:56 | Miren Manias (Administrator)

  Euskal zinemaren marka guztiak apurtu dituen filma da Handia (2016). Aitor Arregi oñatiarrak eta Jon Garaño donostiarrak zuzendutako euskarazko filmak hamar sari eskuratu zituen, otsailaren 2an ospatutako Espainiako Goya sarietan. Garaile nagusietako bat izan zen eta horri esker 50 zinema aretotara itzuli da. Fikziozko film luzeen artean gehien ikusitako lana da, izan ere, Donostiako Zinemaldian estreinatu ondotik 100.000 ikusletik gora bildu ditu. Euskarazko pelikula batek inoiz izandako harrerarik onena. Kasualitatea izan al da?


  Aitor Arregi and Jon Garaño

  2005etik produkzio jarraitua izan dugu, batez beste, urtean euskarazko film luze bi. Aurreko azkenengo adibidea 1989an estreinatu zen (Ke arteko egunak), beraz, hamasei urte luze pasa behar izan genituen halakorik berriro ikusteko. Ez da euskal zinemaren loraldirik, ez eta egonkortzerik ere. Azken hamahiru urteetako produkzio emaitza soilik da Eusko Jaurlaritzak eta EiTBk 2000ko hamarkada hasieran martxan jarritako babes politikaren fruitua.

  Duda barik da garai berri bat. Badago lagun talde bat zinema egitetik bizi dena Hego Euskal Herrian. Audientzia, gainera, hasi da zinemagile euskaldunen izen propioak errekonozitzen. Baina, ekoizleen produkzio baldintzak oraindik mugatu egiten dute produktuen arrakasta. Horrez gain, ikusleek etxeko kultura produkzioarekiko duten deskonexioak ez du laguntzen. Jaurlaritzaren azken urteetako babes politika oinarritu baita, neurri handi batean, zinemaren finantzaketa baliabideak eta produkzio bideak indartzen. Industriaren balio katea, ordea, ez da hor amaitzen.  A scene of the film Handia

  Filmak hedatzeko eta etxean ikusgarri egiteko tresnak landu behar dira etorkizun hurbilean. Hemen egiten dena prestigiatu. Huts egiteko arriskua hartu. Orain arteko ibilbide ikasketa prozesua izan da eragile guztientzako.

  ----------------------------------------------------------------

  There was a 16 year period when no Basque language films were produced. In 1989, 51,600 watched Antton Ezeiza’s Ke arteko egunak (1989) at commercial cinemas. The next Basque-language film, Aupa Etxebeste!, was released in 2005.

   

  Aupa Etxebeste! film's poster

  Aupa Etxebeste! was directed by Telmo Esnal and Asier Altuna, produced in the Basque Country and premiered at the San Sebastian International Film Festival. According to the Spanish Institute of Cinematography and Audiovisual Arts (ICAA), nearly 72,000 people watched it at the theatre. This isquite an event if we consider that, until a couple of years ago, the average attendance for a Basque-language film was very low (10,000 or less). Therefore, Basques were hungry and excited.

  Aupa Etxebeste! marked a point of inflection: since 2005 an average of two fictional films in Basque have been commercially released. Occasionally, three films have been produced in the same year. This has no precedent in the history of Basque cinema. Furthermore, local cinema is not only enjoying a higher level of production but also greater critical acclaim for its quality.  Loreak film's poster

  Almost a decade later, in 2014, a second turning point might have happened with the release of Loreak (Flowers). Jon Garaño and Joxe Mari Goenaga’s film is not only the first Basque-language movie competing in San Sebastian Film Festival and being supported by TVE Spanish public TV, Loreak has also been the first film nominated in this language in the prestigious Spanish Goya Awards - for the Best Film Prize, and selected by the Spanish Film Academy as its submission for The Academy Award of Best Foreign Language Film. Last but not least, it is the first-ever Basque-language film to cross the Atlantic.  Source: ICAA


  In the past 13 years there have been 26 fictional films in Basque shot (Igelak (2016), Handia (2017) and Errementari (2017) are missing in the graph above) - comedies, musicals, dramas, horror, etc. The sequel to Aupa Etxebeste! is currently in development and Loreak’s producers have recently confirmed their participation in a Spanish (language) coproduction to be shot during the summer. This positive progress helps us to confirm the existence of a small cinema industry with solid technical, artistic and economic means for a continuous production in Basque language. Nevertheless, continuous digital cross-border contact with other cultures has modified the collective imaginary of a community with a strong sense of belonging and 
  brought group membership into question (this is clearly reflected in most of the recent Basque-language films’ response, see the graph above) which obstacles the confirmation of a national cinema.

 • 22 Jan 2018 13:45 | Miren Manias (Administrator)

  Pazko Igandetik hasita 46 egun aurretik Errauts eguna da eta aurreko aste buruan Inauteriak ospatzen dira. Aurten otsailaren 10 eta 11an ospatuko dira, asteburuan. Halere, asteartean ere txikienak kalera irteten dira mozorrotuta jai hori ospatzera.

  Zapatuan, konpartasa eta kalejirak egoten dira, herriko “Oñatza” dantza taldeak antolatuta. Kalejira honetan mahi duten herritarrek parte hartu dezakete. Izan ere, inauterien aurretik, zapaturo topatzen dira Errekaldeko lokaletan eguerdiko 12tan, dantza horiek prestatzeko.

  Desfileak, musikak, antzerkiak eta giro paregabea izaten dira abiapuntu, Oñatiko Kultur Batzordeak antolatutako Inauterien egitarauan.


  Gipuzkoan, Inauterien Jaiak 1936ko Gerra Zibilaren ondoren debekatuak izan ziren. Herri gutxi batzuek Udaberriko Jaiak bezala ospatzen zituzten, gainerakoek ospatzeari uko egin ziotelarik.

  Debekuaren amaierarekin bat, ospakizun horiek berpiztu egin ziren. Batzuek kutsu urbanoagoa zuten (desfileak, karrozak, mozorroak...) eta besteek, aldiz, tradizionalagoa (Lantzeko Inauteriak, diru-eskeak, dantza tradizionalak eta bestelako konpartsak burutzen ziren).

  Oñatin inauteri urbanoa berreskuratzen da mozorro originalen eta hainbat konpartsen parte hartzearekin. Aurten ere animatu oñatiko karnabaletan parte hartzera eta, bide batez, Euskal Kulturaz zertxobait gehiago ikastera!   

  ---------------

  CARNAVALES DE OÑATI

  46 días antes al Domingo de Pascua es miércoles de ceniza, el fin de semana anterior a éste se celebran los carnavales. Este año se celebrará entre el 10 y 11 de febrero, es decir, en fin de semana. Sin embargo,  el martes también suelen salir los más pequeños con sus disfraces a celebrar este día.

  El sábado suele haber comparsas con kalejiras, organizadas por el grupo de dantzas “Oñatz”. En esta kalejira pueden participar todos los que quieran, ya que se suelen hacer ensayos en los loscales de Errekalde cada sábado a las 12:00, antes de que que llegue la fecha. 

  Desfiles, música, teatro y un ambiente inmejorable son las características que recogen este día organizado por el Departamento de Cultura de Oñati para carnavales.    


  En Guipúzcoa, con la Guerra Civil de 1936 se prohibió por completo la celebración de los carnavales. Solo unos pocos pueblos lo celebraban como las Fiestas de la Primavera, mientras que las demás comarcas dejaron de celebrarlo.

  Después del fin de esta prohibición, se reiniciaron estas fiestas y algunos incluso añadieron rasgos urbanos: desfiles, carrozas, disfraces… En otros pueblos, sin embargo, se ha mantenido el tradiciónal carnaval. Como por ejemplo, los ilustres carnavales de Lantz (Navarra); dignos de comentar. Así como los bailes tradicionales y otras comparsas.

  Los Carnavales de Oñati han recobrado el toque urbano, con disfraces muy originales y muchas comparsas. Este año animaros a celebrar los carnavales con los oñatiarras y a aprender un poco más sobre nuestra cultura vasca!

  ----------

  CARNIVALS OF OÑATI

  46 days before Easter Sunday is Ash Wednesday and during the weekend Carnival festivity is celebrated. This year it will be held in February the 10th-11th, that is, during weekend. However, on the previous Tuesday youngest people often go out with their costumes to celebrate this day in town.

  On Saturday, there are usually comparsas along with kalejiras, organized by the group of dancers "Oñatz". In this kalejiras all of those who want to participate can join previous rehearsals every Sarturday at 12 pm in the properties of Errekalde; so that anyone can be part of them.

  Parades, music, theatre and an unbeatable atmosphere are the characteristics of this festivity organized by the Department of Culture of Oñati for carnivals.  In Guipúzcoa, within the 1936 Civil War the celebration of carnivals was completely forbidden. Only a few towns celebrated it as the Spring Festival, while other districts stopped celebrating it.

  After the end of this prohibition, these festivities were reinitiated and some even with a more urban trail: parades, floats, costumes... In other towns, however, the traditional carnival has been maintained. For example: the illustrious carnivals of Lantz in Navarre which are worth commenting; or the traditional dances and other comparsas.

  The Carnivals of Oñati have recovered the urban touch, with very original costumes and many comparsas. This year, we encourage you to celebrate carnivals with the people of Oñati and learn a little more about our Basque culture!

  Maria Zendegi oñatiarrak egindako artikulua da.

 • 13 Dec 2017 17:20 | Miren Manias (Administrator)

  Contemporary broadcasting is undergoing a period of change. This has been driven by political, economic and technological factors and the establishment of new rules on funding, production, distribution and consumption of audiovisual works. It is a time of cuts, of crises, of frustration and uncertainty. Therefore, the proper functioning of public TV within an ecosystem of audience fragmentation and high competition for attention has become increasingly challenging.

  From the 60s on, new licensing opportunities in radio and TV as well as the democratization of technology and the irruption of the Internet have contributed to the greater presence of minorities. This growth pushed the creation of the European Charter for Regional or Minority Languages in 1992. According to article 11 on the media, every country in the Union should protect and promote the use of these languages.  

  Today, it is not the lack of official recognition that minority language media suffers from. Mike Cormack suggests that the European Charter did give institutional recognition to ‘regional’ and ‘minority’ languages but the biggest problem these languages have is “that they are dominated by a surrounding majority language” (Cormack, 2007: 1).

  Basque public TV

  In December 1982 ETB (currently called ETB1) started its broadcast fully in Basque language with the aim of serving its community and aiding the revitalization of the language. Three years later (in February 1986) a second channel was created: ETB2. This channel broadcasts in full Spanish.


  Original logo for ETB

  ETB and ETB2 were running at the same time during a short period but ETB’s name was quickly changed to ETB1. In other words, an instrument created for the normalisation of Basque language has today been reduced to just one of two channels.

  So, what was intended to have a positive impact sadly turned into an unbalanced linguistic configuration of the channels. This coexistence, ETB1 being in Basque and ETB2 being in Spanish, suddenly became “the new and uncontested normality” (Landabidea, 2017).

  Watching “Basque television in Spanish” became quickly the norm, and the Public News Service systematically hid the Basque speaking social realities to non-Basque speakers, while kindly asking the witnesses and interviewees to please repeat their testimony in Spanish, effectively protecting non-speakers from any casual exposure to the language.  Original logo for ETB2

  Currently, the poor audience numbers achieved by ETB1 is a result of this practice since “demand is evidently constrained by availability” (Cordones & Fornés, 2013: 208). As a matter of fact, the function of ETB has been recently brought into question at the Parliament. The political party EH Bildu, for example, has asked for more information about the amount of economic, professional and technical resources provided to each channel. EH Bildu has also denounced the alarming lack of good quality programs in ETB1 and the public TV’s inertia. 

  In addition, in the Basque Autonomous Community there is a second channel for Basque-language content called ETB3, however, it is full of repetitions and has no original context in this language. 

 • 23 Nov 2017 20:30 | Susana Arrese (Administrator)

  This music group is formed by 4 musicians from Oñati : Iñaki Goitia, Roberto Ferrerio, Iñigo Arrazola, Iñigo Ugarte.

  They have 2 records: "Hegazkadak dakar ekaitza" (2009) and "homo homini lupus" (2013)

  Spotify | Youtube
 • 14 Nov 2017 17:01 | Miren Manias (Administrator)

  Gipuzkoa eta Nafarroan “soziedade”, Bizkaian “txoko” eta Iruñean “peña”. Esanak esan, elkarte gastronomikoak ezagunak dira oso Euskal Herrian. Helburu nagusia da bertako bazkideei aisi eta otorduetarako tokia ematea.

  Harrigarriena, ordea, horien sorterria da. Elkarte gastronomikoak XIX. mende inguruan sortu ziren, Donostialdean hain zuzen. Turismoaren ondorioz aisiaren pribatizazioa areagotu zen eta bertako jatetxe eta sagardotegiek ordu murrizketak pairatu zituzten.  Geroago, frankismo garaian, euskararen aurkako jazarpenaz at egiteko txoko bilakatu ziren elkarte hauek, bertan lasaitasunez abestu eta hitz egiten zen euskaraz.


  Hasieran soilik gizonak izan zitezkeen bazkide, baina gaur egun diskriminazio hori baztertu egin da. Elkarte gastronomikoak autogestioan oinarritzen dira: auto- finantziazioa eta kudeaketa propioan oinarritutako kooperatiba izaera dute, taberna arruntek ez bezala.

  Talde bakoitzak elkartean kontsumitu eta egiten duena idatzi eta ordaintzen du, eta ondorioz, zerbitzaririk ez da behar. Gastu orokorrak aldiroko kuota batekin estaltzen dira. Garbiketa eta bestelako lanak bazkideen artean egin badaitezke ere, ohikoa da horretarako kanpoko pertsona bat kontratatzea. Azken finean, irabazi asmorik gabeko elkartea da eta auzoarekin lotura zuzena dute. Baserri eremuetako auzoek zein hirietako gehienek dituzte elkarteak, horrela auzotarren arteko harremanak estutuz.

  Artikuluaren autorea Maria Zendegi da

  -------------------------------------------------------------------------------

  En Guipúzcoa y Navarra "sociedades", en Vizcaya “txoko” y en Pamplona “peñas”. Cada uno a su manera, pero las sociedades gastronómicas son bien conocidas en toda Euskal Herria. Su gran objetivo es regalar un espacio para el ocio, las comidas y sobremesas de las cuadrillas.

  Lo más llamativo es, sin embargo, la naturaleza de ellas. En el siglo XIX. empezaron las primeras sociedades en la zona de Donostialdea. En esa época el turismo privatizó el ocio en la ciudad, por lo tanto, los restaurantes y sagardotegis sufrieron pérdidas económicas y ajuste de horarios. Adentrados en el franquismo, cuando el euskera estaba prohibido, se hablaba y cantaba en euskera en dichas sociedades, ya que esto no se podría hacer de manera tranquila en un lugar público.


  Al principio, solo los hombres podían ser socios, aunque hoy en día esta discriminación ya se ha erradicado. Las sociedades hoy en día, además, se basan en la autogestión: auto-financiación y gestión propia pero privada, como si tratara de una cooperativa; no como en los bares habituales, donde un único dueño manda.

  Por último, cada grupo consume y cocina lo que quiere y siempre paga lo suyo. En consecuencia, no se necesita  ningún camarero  o camarera para ello; y los gastos generales se pagan con una cuota mensual. La limpieza normalmente se hace por contratación de personal. Al fin y al cabo es un txoko sin ánimo de lucro y con unión directa al barrio. Los barrios normalmente suelen tener una sociedad y así se unen más entre ellos y ellas.

   Artículo elaborado por Maria Zendegi

 • 26 Oct 2017 09:40 | Susana Arrese (Administrator)
  Tesina guzti hauek, IISJ-ko liburutegian daude. Todas estas tesinas se encuentran en la biblioteca del IISJ
   

  Year

  Name

  Country

  Title of the MASTER THESIS

  90-91

  Xabier Arana

  BASQUE C

  Ordenanzas y Bandos Municipales en materia de Drogodependencias dentro de la Comunidad Autónoma Vasca

  90-91

  Monika Hahn

  GERMANY

  The Participation of the Spanish Autonomous Region and the German Länder in the Integration Process of the European Community

  91-92

  Arritxu Oliden

  BASQUE C

  The Decission making Process in Mondragon Cooperatives

  92-93

  Harm Schepel

  The NETHERLANDS

  Cooperatives in the Market: Economic Law between Competition and Cooperation

  94-95

  Eukene Bengoa

  BASQUE C

  Pluralismo Juridico y Transformación Social: Derecho Foral Vasco

  94-95

  Arantza  Rojo Gómez

  BASQUE C

  Extradition -A political Instrument?. Theory and Practice of Extradition. The case of the Extradition of Basque Terrorists from France to Spain

  95-96

  Miren Galdos

  ONATI

  Análisis Socio-Jurídico de la Desobediencia Civil al Servicio Militar. El Caso Español en el Contexto Europeo

  95-96

  MªDolores Morondo

  BASQUE C

  El proceso de implementación Legal. La Reforma de los Juzgados de Menores en el País Vasco

  96-97

  J. M. Apalategi

  BASQUE C

  Conflicts between Customs and Law. Two Case Studies: Oñati and Brecon

  96-97

  Arantza Magunagoitia

  BASQUE C

  Ideología, Representaciones Simbólicas y Género en las Sentencias sobre Violencia Doméstica

  97-98

  Julio Avalos

  MEXICO

  Alternatives to Imprisonment in Spanish Legal System. A study on Week-end Arrest Penalty within the Basque Country

  97-98

  Alejandro Giraldo

  COLOMBIA

  JUeces de Paz en el País Vasco. Fines y Medios

  97-98

  Graciela Beatriz Rodriguez

  ARGENTINA

  Espacio, Ritual y Organización. El Palacio de Justicia de Vitoria, Pais Vasco

  97-98

  Stephania Sabatinelli

  ITALIA

  Lagun Aro – An Example of Non-Statal Welfare in a Cooperative Context

  97-98

  Julie Schneiderman

  USA

  The International Institute for the Sociology of Law. A Cultural Case Study

  97-98

  María Alexandra Vasquez

  VENEZUELA

  Los Mecanismos de Control existentes durante la Etapa de la Ejecución de la Pena dentro del Contexto del País Vasco

  98-99

  Maider Guridi

  ONATI

  El Euskera en la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma Vasca

  99-00

  Larraitz Ugarte Zubizarreta

  OÑATI

  Kanada eta Espainiar Estatuko emakume espetxeratuene egoeraren gaineko analisi gonbaratiboa.

  00-01

  Maider Cilveti

  BASQUE C.

  Pornografia: emakumezko gorputzen objektibizazioa gorputzaren soziologia eta feminismo legalaren ikuspuntutik

  02-03

  Julieth Teresa Hillon

  Colombia

  Peregrinos en la niebla: Sin papeles en pueblos del País Vasco.

  02-03

  Gabriela Vilchez

  Perú

  La Inmigración Femenina Centro y Sudamericana en la Comunidad Autónoma del País Vasco: Aproximación a una realidad cotidiana.

  03-04

  Iker Barbero

  BASQUE C

  Inmigración y Asociaciones. Una mirada a la participación en el País Vasco.

  05-06

  Hong-Cheng (Maurice)  Chang

  TAIWAN

  No Secrets Anymore: Identities, Strategies and the Making of the Gay Rights Movement in the Basque Country

  06-07

  David Chaparro

  BASQUE C

  Los reclamos legales de los Actores Ecologistas en el área metropolitana del Gran Bilbao

  07-08

  Lucas Pizzolatto Konzen

  BRAZIL

  Postcards of Exclusion and Places off the Map: a socio-legal case study of urban public spaces in Donostia - San Sebastián

  10-11

  Maddalen Epelde

  BASQUE C

  Rights of Unaccompanied Foreign Minors in Spain and in the Autonomous Community of the Basque Country

  11-12

  Gonzalo Gómez

  BASQUE C

  Lawyers, Divorce, and Mediation in the Basque Country: “I Like it but I don’t use it”

  11-12

  Edurne Iriondo

  BASQUE C

  Euskal gatazka transizioan: Trantsiziozko justiziaren mekanismoak Euskal Herrian aplikatuz

  14-15

  Martinez, Ainhoa

  BASQUE C

  How does the political history of a country affect the human rights translation process? The Spanish case of Transitional Justice

  14-15

  Ortuoste, Lorena

  BASQUE C

  Literature, Society and Law: A three sides mirror. The Basque case

  14-15

  Palacin, Ihintza

  France

  Transfrontier Cooperation Under Art. 14 of the European Charter for Regional or Minority Languages: An Ethnography of Ikastolen Elkartea

  14-15

  Vázquez, Valeria

  Spain

  Reconciliation in the Basque Case: Will they live happily ever after?

  16-17

  Cruz, Leopoldo

  Mexico

  Conceptions of Freedom in the use of the open public space: the Foruen Enparantza in Oñati as an Illustration

  16-17

  McKeen, Patara

  Canada

  Pakistani Immigration and Integration in the Basque Country: A Case Study of Oñati

  16-17

  Radeljak, Flor

  Argentina

  Autonomy of the Community and Complementary Currencies in relation to State Law

   

 • 16 Oct 2017 15:37 | Miren Manias (Administrator)

  The San Sebastian Film Festival (Zinemaldia in Basque) was founded in 1952 and was woriginally open only to Spanish-language films. However, in 1955 films shot in other languages became eligible for consideration. Zinemaldia is categorized with an A since 1957 by the International Federation of Film Producers Associations (FIAPF), alongside 14 other world festivals accredited in the same category. This is an annual event held in September and located in San Sebastian, Basque Country (Spain).

  Zinemaldia has hosted several very important cinema events, such as the international premiere of Vertigo (1958) by Alfred Hitchcock and the European premier of Star Wars (1977). Since the first edition in 1953 actors and actresses like Charlton Heston, Bette Davis, Elizabeth Taylor or Robert de Niro have attended the festival.

  There are ten main sections: Official Selection, New Directors, Horizontes Latinos, Pearls, Zabaltegi-Tabakalera, Made in Spain, Zinemira (a showcase of Basque productions), Retrospective, Savage Cinema and Culinary Cinema. Films in the Official Selection are evaluated by an international jury and awarded six prizes: Golden Shell for Best Film (for the producer), Silver Shell for Best Director, Silver Shell for Best Actress, Silver Shell for Best Actor, Jury Prize for Best Cinematography, Jury Prize for Best Screenplay. Also, the festival established the Donostia Award in 1986 to recognize outstanding contributions to the film world of great names who will be part of cinema history forever.

  Image 1. Film Festival's logo Source: Sansebastianfilmfestival.com


  Comparing to other international film festivals, San Sebastian has the lowest budget at around 7 million Euros (4 million Euros in subsidies from the Spanish Ministry of Culture). Consequently, the pressure coming from other festivals with higher budgets and bigger capacity to attract important industry agents is the main weakness of the San Sebastian Film Festival. As the Basque filmmaker Jose Mari Goenaga said, “After the festival our film Loreak – Flowers (2014) has not sold very well internationally; of course it has been made a step further than with other films, but we expected something more in this respect”. Nevertheless, the contribution of the festival to the better visibility of Basque-language cinema has been crucial.

  Loreak is the first Basque-language film competing in the San Sebastian International Film Festival. It has been nominated (out of 15 candidacies) for the Best Film Prize in the prestigious Spanish Goya Awards (known as the Spanish Oscars) and selected by the Spanish Film Academy as its submission for the Academy Awards in the category of Best Foreign Language Film. In addition, it is the first time ever for a Basque-language film to cross the Atlantic: Loreak was distributed into New York’s Paris Theatre by Music Box Films company and scored $7,000 box office with its only print at the Paris Theatre. This was the fourth highest-average per copy in the U.S.


  Image 2. New York's Paris Theatre. Source: The Hollywood Reporter

  This is a fictional feature film co-produced with the Basque renowned production companies Irusoin and Moriarti, in collaboration with ETB -the Basque Autonomous Public TV-, Euskaltel -a Basque telecommunications company- and TVE -the Spanish Public TV. It was supported by the Basque Government and the Institute of Cinematography and Audiovisual Arts (ICAA), Spanish Ministry of Culture. After competing in the San Sebastian Film Festival, Loreak participated in more than 50 film festivals winning more than 21 awards all over the world -Australia, Japan, Los Angeles, Washington, Brazil, Russia, France, Italy...- and was also awarded at the renowned Palm Springs Festival (USA).

  The San Sebastian effect is clearly reflected on the later series of events related to the distribution of the film as well as to the academic and industry interest. It put a spotlight on the film, which is very important in terms of increasing its visibility and watching opportunities. “Despite the fears, you can expect things will happen but the resonance at a national level (the Spanish Goya nomination) had been a real surprise; in the end it is what we were looking for,” said the film director Jon Garaño and Jose Mari Goenaga.

  Loreak was the Spanish entry for the Oscars, putting Basque-language cinema on the map: “The film has been given a label, and tagged internationally; which is a very good opportunity for Basque-language cinema to say we are here, but also for our personal career," the directors said. This success is the culmination of the past ten years of on-going film production in Basque-language, the most consistently strong period of Basque cinema output ever.

 • 19 Sep 2017 11:42 | Miren Manias (Administrator)

  Horixe da Irailaren 24an Oñatin ospatuko den Kilometroak 2017ren leloa. Lekaixo hitzak, oihua, irrintzia edo deiadarra esan nahi du oñatiarrez. Antzina asko erabiltzen zen komunikatzeko moduari erreferentzia egiten dio, baserriz baserri distantzia luzeetan mezuak helarazteko asmoz. 


  Txantxiku Ikastola orain dela 50 urte sortu eta haziz joan da urteak joan ahala. Honenbestez, “Kilometroak” deituriko jai honek, aurton, hainbat helburu ezberdin lortu nahi ditu. Alde batetik auzolana landu nahi da, Debagoiena eta Gipuzkoa osoko eragileekin lankidetza lortzeko hizkuntzaren eta herriaren alde eginez. Bigarrenik,  euskararen komunitate txikitik at, beste hizkuntza eta talde berrietara ireki nahi da. Gainera, parekidetasuna eta aniztasunaren izenpean lan egin nahi da eta amaitzeko, azken helburu gisa ikuspegi jasangarria azpimarratu nahi du aurtengo kilometroak. Izan ere, mundu aurrerakoiari begira jarriz, garapena guztiz jasangarria sortu nahi da, ondare naturalekiko errespetua landuz.

  Gipuzkoako Ikastolek dituzten behar materialei erantzuteko antolatzen da jai hau. Euskal Kultura, Euskara eta Euskal Hezkuntza indartu eta elikatu nahi du ikastolen mugimendu honek, herritarren eskutik jasotzen duen kultura berriro, Hezkuntzaren bidetik, jendarteari itzuliz.

  Denboran atzera egiten badugu, Gipuzkoako ikastolen bultzadarako egitasmo hau, lehendabizikoz Beasainen ospatu zen  (Goierri) 1977.urtean. Ordutik, Gipuzkoako ikastolek, bai eta beste lurralde historikoetakoak ere, hobekuntza eta egoeraren normalizazio nabarmena jasan dute. 1977az geroztik, jakina den bezala, urtero ospatzen den jai bihurtu dira Kilometroak. Dagoeneko 40 ekitaldi burutu dira eta gure kasuan, 1989an ospatu zen lehendabizikoz Oñatiko herrian. Aurten, 28 urteren ondoren, berriro ere herrian zehar ospatuko den bigarren ekitaldia izango da beraz.

  Herriko bazter guztiak zeharkatuko ditu ikastolen aurtengo jai honek. Azpiko irudian ikusten den bezalaxe, lau gune nagusietan banatuko da eta bost kilometrotako luzera izango du ibilbideak. Lehenengo gunea, Oñatiko Txantxiku Ikastola bera, plaza eta frontoia izango da. Bigarrenez, San Martineko zelaietan zehar “Haurren hirira”  edukiko dugu bai eta Nazioarteko Artzain Txakur Txapelketa ere. Hirugarren gunea Asentzion izango da, non hainbat kontzertu egongo diren baita Axi Muniainen erakustaldia ere. Azkenik, Berezaoko auzoan Euskal Kulturgintza eta Artisautzarako merkatuak egongo dira, besteak beste.

   Iturria: Goiena egunkaria, 2017ko abuztuaren 28an argitaratua (https://labur.eus/T5L4v )

  Amaitzeko, igande honetan ospatzearen dagoen jai hau ezinezkoa izango zen  urte guztian zehar lanean jardun duten 1.600 boluntarioak gabe. Batuko den diruaz, Txantxiku Ikastolak, 0 eta 6 urte bitarteko ikasleentzat atondu duen proiektu pedagogiko berria gauzatzeko egin duten eraldaketa arkitektonikoak ordaindu nahi da. Beheko argazkian ikusten da honetarako sortu diren ekintzen programazioa.

     

  Igande honetan herria eta herritarrak errespetatuz, gozatzea besterik ez da falta beraz.

  Kilometro onak izan!

  Maria Zendegi Zelaia, 2017ko irailaren 18

Powered by Wild Apricot Membership Software