OÑATI COMMUNITY

  • Home
  • Blog
  • Nueva investigación feminista sobre la historia de Oñati

Nueva investigación feminista sobre la historia de Oñati

10 Nov 2017 16:28 | Jone Arrazola Maiztegi

Oñatiko Udaleko Berdintasun sailak Selma Huxley Berkham ikerketa beka aurkeztu du. Beka honen helburua Oñatiko emakumeek herriko historiari eginiko ekarpena argitara ekartzea da. “Oñatiko emakumiak errekadutan. XX. mendeko denden etnografia feminista” proiektu proposamenarekin beka hau eskuratu genuen. Lan honek, ikuspegi feminista batetik XX. mendeko Oñatiko komertzio txikia eta bertan emakumeen papera izango du aztergai. Denda hauek herriari eginiko ekarpen hirukoitza -sostengu ekonomikoa, sozioemozionala eta espaziala- ezagutu eta argitara ekartzeko asmoz. Metodologikoki teknika kualitatiboak gailenduko dira, herriko emakumeei ahotsa eta protagonismoa emanez. Hala, herriko memoria historikoan atal berri bat idatziko da.

La comisión de Igualdad del Ayuntamiento de Oñati ha promovido la beca de investigación “Selma Huxley Berkham” dirigida a rescatar la historia de las mujeres de Oñati. “ Los recados de las mujeres de Oñati. Una etnografia feminista del comercio pequeño del siglo XX.” es la propuesta con la que hemos obtenido dicha beca. La investigación se centrará en el triple aporte realizado por las mujeres han sostenido el pequeño comercio durante la historia: el sostén economico, el socioemocional y el espacial. Metodológicamente prevalecerán las técnicas cualitativas, dando así voz y protagonismo a las propias mujeres. En definitiva, serà un ejercicio de desde la antropología feminista para escribir un nuevo episodio de nuestra memoria histórica.

Irati Garai Aldekoa y Jone Arrazola Maiztegi


Powered by Wild Apricot Membership Software